• Korzyści z opieki równoważnej

    Korzyści z opieki równoważnej

    Przede wszystkim dziecko ma obydwoje rodziców „po równo” i nie ma stresu związanego z tzw. kontaktami (ograniczeniami, interpretacjami, udziałem osób trzecich); Mimo rozstania lub rozwodu rodziców- praktycznie nie występuje zjawisko neglectu u dziecka; Dziecko mające równoważny dostęp do obydwojga rodziców, mimo ich rozstania lub rozwodu- nie czuje się gorsze od innych; Dziecko wychowywane w modelu równoważnym, gdzie korzysta z obydwojga rodziców, z ich obecności i codziennej niemalże styczności z nimi- ma zachowane poczucie bezpieczeństwa, odpowiednie poczucie własnej wartości, uczy się dobrze i chce się rozwijać i edukować; Stała obecność ojca w życiu dzieci, szczególnie dziewczynek wyposaża dziecko w siłę i motywację do realizacji kolejnych zadań, jednocześnie dając odwagę do podejmowania…