Prawo i przepisy

Ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny

Ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

Ustawa z 25.02.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy