Szkolenia dla Rodziców

Jeżeli chcesz powalczyć o model opieki równoważnej (OR) dla Twojego dziecka/dzieci lub ustalenie miejsca pobytu dziecka przy Tobie, a sprawa jest trudna to zapraszamy do kontaktu. Połączyliśmy siły i razem zz Fundacją oraz w ramach Federacji stworzyliśmy 6-ścio osobowy Zespół Ekspertów ds. Opieki Równoważnej. Pracują w nim osoby, które są rodzicami, wszystkie mają pełną władzę rodzicielską, wychowują swoje dzieci, mają znakomite kompetencje i kwalifikacje oraz odpowiednie wykształcenie prawnicze, psychologiczne i pedagogiczne.

Ty jesteś Rodzicem i to Ty masz umiejętnie, mądrze i skutecznie walczyć o swoje dziecko/dzieci. My Ci w tym pomożemy!

Dzwoń do naszego Zespołu lub napisz na mail: kontakt@opiekarownowazna.pl i umów się na specjalistyczne szkolenie. Wysyłając maila wpisz nazwę miasta, gdzie chcesz aby szkolenie się odbyło,  a także opisz krótko sytuację i na czym Ci zależy oraz na kiedy masz wyznaczony termin najbliższej sprawy.

Każde szkolenie obejmuje pakiet od 2-6 spotkań indywidulanych po 4 godziny każde spotkanie. Szkolenia są indywidualne i zawsze dostosowane do konkretnego Rodzica i sytuacji opiekuńczo-wychowawczej oraz zbliżających się terminów spraw. Odbywają się w terminie dogodnym dla Rodzica.

Szkolenia organizowane są we własnych salach lub w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast w całej Polsce (obejmują lunche i przerwy kawowe) lub bezpośrednio w miejscu zamieszkania zgłaszającego się Rodzica.

Pierwsze wolne terminy aby się zapisać to 20 sierpnia 2020.

Korzyści z indywidualnego szkolenia:

Szkolenia obejmują kompleksowe, indywidualne i profesjonalne przygotowanie Rodzica do sprawy rodzinnej/opiekuńczej/rozwodowej celem mądrej i skutecznej walki o opiekę równoważną (OR) lub o ustalenie miejsca pobytu/alimenty czy też wypracowanie modelu jak najczęstszych kontaktów, trening umiejętności mówienia na sali sądowej i radzenia sobie ze stresem, dykcja i wymowa, tempo wypowiedzi, szkolenie z komunikacji z drugim rodzicem, szkolenie z tego co i jak mówić dziecku w trakcie gdy trwa postępowanie rozwodowe lub o kontakty (w szczególności gdy dziecko izolowane jest od drugiego rodzica i ograniczane są kontakty), narzędzia do tego jak skutecznie walczyć z alienacją rodzicielską, opracowanie pism procesowych pod kątem opieki równoważnej lub ustalenia miejsca pobytu, kontakty ze szkołą i instytucjami edukacyjnymi, a w przypadku gdy rodzic ma ograniczoną władzę rodzicielską to dajemy narzędzia jak ją skutecznie przywrócić w świetle obowiązujących przepisów prawa. Dodatkowo będzie możliwość opracowania indywidualnej strategii procesowej. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma przygotowany indywidualny scenariusz wypowiedzi połączony z konspektem na sprawę. Każdy Rodzic, który ukończy szkolenie otrzymuje Certyfikat Dobrego Rodzica potwierdzający nabycie odpowiednich kompetencji.

Zespół Ekspertów ds. Opieki Równoważnej

Tel. +48 663 096 300

e-mail: kontakt@opiekarownowazna.pl

  www.opiekarownowazna.pl