• Korzyści z opieki równoważnej

  Korzyści z opieki równoważnej

  Przede wszystkim dziecko ma obydwoje rodziców „po równo” i nie ma stresu związanego z tzw. kontaktami (ograniczeniami, interpretacjami, udziałem osób trzecich); Mimo rozstania lub rozwodu rodziców- praktycznie nie występuje zjawisko neglectu u dziecka; Dziecko mające równoważny dostęp do obydwojga rodziców, mimo ich rozstania lub rozwodu- nie czuje się gorsze od innych; Dziecko wychowywane w modelu równoważnym, gdzie korzysta z obydwojga rodziców, z ich obecności i codziennej niemalże styczności z nimi- ma zachowane poczucie bezpieczeństwa, odpowiednie poczucie własnej wartości, uczy się dobrze i chce się rozwijać i edukować; Stała obecność ojca w życiu dzieci, szczególnie dziewczynek wyposaża dziecko w siłę i motywację do realizacji kolejnych zadań, jednocześnie dając odwagę do podejmowania…

 • Szkolenia dla Rodziców

  Szkolenia dla rodziców

  Zapraszamy na profesjonalne szkolenia celem przygotowania rodziców do sprawy rodzinnej i opiekuńczej gdzie Rodzic walczy o model opieki równoważnej. Przygotujemy Cię od strony merytorycznej oraz kompetencji miękkich. Nauczymy jak opanowywać stres i rozmawiać z drugim rodzicem, który alienuje dziecko. Przygotujemy do tego abyś dobrze radził/radziła sobie na sali sądowej. Nauczymy Cię jak wychowywać dziecko, kiedy masz zasadzone tzw. kontakty. A nade wszystko przygotujemy Cię do wdrożenia modelu opieki równoważnej, tak a by Twoje dziecko miało Mamę i Tatę praktycznie codziennie.

 • Opieka Równoważna- Witamy

  Witamy

  Witamy na stronie www.opiekarownowazna.pl Serwis jest narzędziem dla Rodziców poszukujących wsparcia i pomocy w zdobywaniu nowej wiedzy i kompetencji na potrzeby spraw rodzinnych i opiekunczych/rozwodowych celem profesjonalnego każdorazowego przygotowania.