Korzyści z opieki równoważnej

Korzyści z opieki równoważnej

 • Przede wszystkim dziecko ma obydwoje rodziców „po równo” i nie ma stresu związanego z tzw. kontaktami (ograniczeniami, interpretacjami, udziałem osób trzecich);
 • Mimo rozstania lub rozwodu rodziców- praktycznie nie występuje zjawisko neglectu u dziecka;
 • Dziecko mające równoważny dostęp do obydwojga rodziców, mimo ich rozstania lub rozwodu- nie czuje się gorsze od innych;
 • Dziecko wychowywane w modelu równoważnym, gdzie korzysta z obydwojga rodziców, z ich obecności i codziennej niemalże styczności z nimi- ma zachowane poczucie bezpieczeństwa, odpowiednie poczucie własnej wartości, uczy się dobrze i chce się rozwijać i edukować;
 • Stała obecność ojca w życiu dzieci, szczególnie dziewczynek wyposaża dziecko w siłę i motywację do realizacji kolejnych zadań, jednocześnie dając odwagę do podejmowania coraz większego wysiłku w przypadku trudniejszych prób;
 • Dwoje rodziców, którzy zajmują się dzieckiem (dziećmi) w porównywalnych okresach czasu okazują bowiem dwa różne modele emocjonalności, co w przypadku małoletnich dzieci w wieku np. 3-12 lat jest kluczowe w zapewnieniu prawidłowego rozwoju emocjonalnego oraz psychospołecznego;
 • Obydwoje rodzice wychowując dziecko w modelu równoważnym inaczej reagują na różne sytuacje – zarówno te trudne jak i te radosne. Inaczej też radzą sobie z problemami, oferują często różny rodzaj emocjonalnego wsparcia, czego bez wątpienia potrzebują na co dzień ich dzieci. Ta różnorodność w codziennym życiu występująca w porównywalnych okresach czasu (nie raz na dwa tygodnie przez kilka godzin) jest dzieciom ogromnie potrzebna, gdyż daje im wolność;
 • Równy czas opieki zmniejsza konflikt pomiędzy rodzicami i zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia przemocy domowej, w tym nie ma tła do stosowania przemocy alienacji rodzicielskiej;
 • Zapewnienie małoletnim dzieciom gwarancji do bycia z tatą np. co drugi dzień,- zapewni dzieciom opisywaną różnorodność i pozwoli im prawidłowo się rozwijać, bo skoro mama reaguje tak, tata inaczej, to ja mogę raz tak, raz tak, a raz jeszcze inaczej i to jest normalne i akceptowane;
 • Bliskie, np. co drugi dzień obcowanie dziecka/dzieci z drugim ważnym opiekunem uczy również elastyczności w relacjach społecznych – pewne reguły panują „z mamą”, a inne „z tatą”, dlatego, że granice każdej z tych osób przebiegają inaczej. Taki model uczy dziecko, w tym przypadku funkcjonowania moralnego skupionego na drugim człowieku, a nie na sztywnych, odgórnie narzuconych prawach i zasadach. Uczy też dbania o własne, arbitralnie ustalone granice. W przyszłości ułatwi to małoletnim odnaleźć się w instytucjach edukacyjnych i całym szeroko pojętym życiu;
 • Ograniczanie kontaktu dziecku z drugim rodzicem i zmuszanie dziecka do tego aby widywało drugiego rodzica raz na dwa tygodnie wpływa negatywnie na jego zdrowie emocjonalne, fizyczne i psychiczne, zwiększa skłonność do depresji, co przekłada się jednocześnie na obniżenie poczucia własnej wartości u dziecka. Opieka równoważna to całkowicie eliminuje;
 • Dzieci np. w wieku 3-12 lat potrzebują wsparcia od obydwojga rodziców, a od ojca szczególnie w codziennych sytuacjach  oraz dużego pokładu empatii, a także umiejętnie stawianych granic i konsekwencji;
 • Zarówno dla dziewczynek jak i chłopców w wieku 6-12 lat ważne jest codzienne przebywanie i swobodne rozmowy z każdym z rodziców;
 •  Należy podkreślić że takie spędzanie czasu i wspólne rozmowy są dla dzieci w tym wieku cenniejsze niż dobra materialne, otrzymywane od dorosłych;
 • Dzieci będące szczególnie w wieku 6-13 lat oczekują atencji i zainteresowania ze strony rodziców, dlatego bezcenne jest zaangażowanie zarówno matki jak i ojca w codzienne życie małoletnich, co w przypadku rozstania lub rozwodu rodziców zapewnia model opieki równoważnej;
 • Skoro dziecko (dzieci) jest wychowywane z przez obydwoje rodziców w modelu równoważnym i rodzice Ci dzielą się obowiązkami, kosztami utrzymania oraz wymieniają role rodzicielskie to nie ma konfliktu na tym tle, a żaden nie czuje się „poniżony” czy „gorszy” od drugiego;
 • Równy czas opieki czyli model równoważny stwarza bodźce do negocjacji, mediacji i rozwoju planu wychowawczego pomiędzy rodzicami;
 • Poprzez model równoważny wychowywania dziecka/dzieci zmniejsza się liczba sporów sądowych między rodzicami i zdecydowanie rodzice mogą oszczędzić mnóstwo pieniędzy; środki jakie latami rodzice wydają na walkę o dziecko/dzieci można będzie przeznaczyć na wychowywanie, edukację i dobry start dziecka;

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *