O opiece równoważnej

Jak sama nazwa wskazuje, opieka równoważna oznacza, że oboje z rodziców są równouprawnieni do opieki i wychowywania dziecka. Oczywiście warunkiem sine qua non jest to aby obydwoje mieli pełną władzę rodzicielską. Kluczowe jest wyjaśnienie, że w przypadku modelu opieki równoważnej dziecko (dzieci) spędza czas z obydwojgiem rodziców w porównywalnych okresach czasu. Nie musi to jak w przypadku opieki naprzemiennej oznaczać podziału np. 7 dni na 7 dni czy 14 na 14, ani też opierać się na cykliczności. Opieka równoważna oznacza tylko tyle albo aż tyle, że dziecko ma obydwoje rodziców (w trakcie rozwodu, rozstania) praktycznie codziennie w swoim zasięgu i może z nimi spędzać czas np. co drugi dzień (porównywalny okres czasu). Czyli jeżeli rodzice mieszkają blisko siebie to jeden dzień dzieci są z u Mamy, a kolejny po szkole u Taty.  Z każdym z nich spędzają czas oraz odrabiają lekcje. Nie ma zatem tzw. rodzica pierwszoplanowego. Obydwoje są na równi ważni. W dni świąteczne dzieli się to tak samo po połowie, z uwzględnieniem aktualnych potrzeb, emocji i uczuć dziecka oraz organizacji pracy rodziców. W ferie zimowe lub wakacje dziecko w modelu opieki równoważnej spędza czas dokładnie po połowie czyli np. 15 dni lipca z Mamą, a potem kolejne 15 dni z Tatą, w sierpniu tak samo. Można przyjąć oczywiście bardziej elastyczny harmonogram, dostosowany do potrzeb dziecka i rodziców oraz danej sytuacji. Najważniejsze jest to aby dziecko nie musiało czekać na drugiego rodzica dwa tygodnie lub miesiąc.

Modele gdzie dziecko spędza czas np. święta w jednym roku z Mamą, a w drugim z Tatą są archaiczne i naszym zdaniem jako strony społecznej i pozarządowej wbrew dobru dziecka. Owszem, gdy dziecko skończy 13 lat można takie rozwiązania praktykować.

W opiece równoważnej (OR) oboje z rodziców mają szeroki kontakt z dzieckiem oraz mają równie duży wpływ na jego wychowanie, decyzje związane z dzieckiem, obydwoje praktycznie codziennie uczestniczą w życiu dziecka, mają obowiązek informowania się nawzajem o bieżącej sytuacji dziecka w szkole, mogą wymieniać się rolami rodzicielskimi i realizacją powinności wobec dziecka w danym momencie oraz bieżącymi wydatkami na dziecko.

Czy w przypadku modelu opieki równoważnej są płacone alimenty w gotówce?

Co do zasady nie powinno być zasądzone jakiekolwiek dodatkowe obciążanie któregokolwiek z rodziców, gdyż w tym modelu obydwoje rodzice w równym zakresie bezpośrednio realizują obowiązek alimentacyjny wobec dziecka, utrzymują je, odżywiają, wychowują i realizują pasje dziecka na miarę swoich możliwości i potrzeb dziecka. Wskazują na to przepisy KRiO i sędziowie w przypadku orzeczenia opieki równoważnej mogą zgodnie z przepisami prawa znosić obowiązek alimentacyjny w postaci gotówki. Znane są nam z praktyki spraw do których przystępujemy i prowadzimy szkolenia takie przykłady.

Przy opiece równoważnej (OR) można zastosować również mieszany system co do podziału opieki i alimentów płaconych w gotówce. Czyli przy podziale 50/50 żadne z rodziców nie płaci alimentów, przy podziale 60/40 rodzic mniej zaangażowany płaci niewielką sumę, przy 65/35 stosownie wyższą. Ale kwoty te powinny być niewielki aby nie obciążały budżetu konkretnego rodzica.